Jest zgoda na kolonie i obozy 2020

Data:21 maj 2020r., 12:05
Autor:Renata

 

Drodzy Rodzice i Uczestnicy,

W połowie maja otrzymaliśmy informację o zgodzie ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Rozwoju na organizację kolonii i obozów 2020. Natomiast Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny są właśnie na etapie przygotowania wytycznych sanitarnych dla organizatorów wypoczynku. Posiadamy już wstępne informację, co znajdzie się w takich wytycznych. Tymi wiadomościami chcemy się z wami podzielić i jednocześnie otwarcie zadeklarować, że przygotowujemy się do spełnienia i spełnimy wszystkie warunki niezbędne do organizacji tegorocznego wypoczynku. 

Ośrodek wypoczynkowy

Przewidywane w tym momencie rekomendacje dla obiektów wypoczynkowych dotyczyć będą takich kwestii jak: określona ilość dzieci w jednym pokoju hotelowym, określona ilość uczestników korzystających jednocześnie ze stołówki, wyznaczenie strefy kolonijnej, wyznaczenie izolatek, ograniczenie kontaktu dzieci i kadry z osobami trzecimi, dbanie o czystość i specjalistyczną dezynfekcję powierzchni hotelowych po każdej grupie kolonijnej. Jesteśmy w stałym kontakcie ze wszystkimi ośrodkami wypoczynkowymi, które są naszymi wieloletnimi kontrahentami, do których mamy wielkie zaufanie i wspólnie przygotowujemy się do spełnienia wszelkich wymaganych warunków. Obiekty, z których korzystamy posiadają wystarczająco duże pokoje, stołówki oraz sale zabaw, żeby spełnić wszystkie wymagane warunki. Uczestnicy dzięki odpowiedniej infrastrukturze będą wymieniać się przestrzenią z poprzednimi grupami w taki sposób, iż nie będzie dochodzić do ich spotkań, a wszystkie powierzchnie zostaną odpowiednio zdezynfekowane. Jak tylko otrzymamy dokładne wytyczne z MZ i GIS, niezwłocznie przekażemy je Państwu do informacji.

Chcemy jednocześnie zaznaczyć, iż wiele z tych wytycznych od zawsze realizowanych było na naszych placówkach: obecność izolatki, wymiana turnusów po odpowiednim oczyszczeniu pokoi, obszerne stołówki, ograniczenie kontaktu naszych kolonistów z osobami trzecimi. To są uniwersalne zasady, którymi kierujemy się podczas organizacji wypoczynku. Dzieci i młodzież nie powinny odczuć znaczącej zmiany w trakcie pobytu,

Organizacja czasu zabaw i animacji

Według planowanych wytycznych program zajęć powinien być realizowany stacjonarnie, na terenie obiektu hotelowego lub w jego najbliższej okolicy, z minimalizacją kontaktu z osobami trzecimi oraz zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Drodzy, chcemy zauważyć, że wszystkie programy kolonii i obozów Vogue Travel oparte są o zorganizowane zajęcia z wychowawcą, który jest jednocześnie instruktorem zajęć. Zajęcia i animacje zawsze zaplanowane są tak, że ich realizacja odbywa się w ramach infrastruktury obiektów wypoczynkowych tj. sal zajęć, boisk, sal sportowych, basenów, placów ASG. Jako organizator nigdy nie dopuszczaliśmy do obecności na zajęciach osób trzecich. Chcemy wobec tego Państwa uspokoić, że dzieci i młodzież nie odczują zmiany w jakości realizowanych zajęć i animacji, spędzony czas będzie bezpieczny i wartościowy. 

Oczywiście tego lata dzieci oraz kadra wychowawcza zostaną wyposażeni w "indywidualne środki ochrony osobistej". Jako organizator czekamy na wytyczne dotyczące ww. środków.

Przygotowanie kadry wychowawczej 

Jako organizator kolonii z 12-letnim doświadczeniem wiemy jak działać i organizować wypoczynek, żeby był w pełni bezpieczny i spełniał swoją rozrywkową funkcję. Dlatego każdego roku niezmienne spotykamy się z naszą kadrą wychowawczą oraz kierowniczą na Szkoleniu dla Kadry Vogue Travel oraz Odprawie Kierowniczej Vogue Travel. Podczas tych spotkań rozwijamy umiejętności naszej kadry, wymieniamy się doświadczeniami i wprowadzamy szereg procedur i udogodnień. Również tego roku spotkamy się z naszą kadrą by dokładnie przeszkolić ją z procedur bezpieczeństwa sanitarnego. Dodatkowo poruszymy kwestie związane z dbaniem również o komfort psychiczny dzieci i młodzieży podczas tego lata. Wdrożymy procedury GIS i MZ, wypracujemy dodatkowe wewnętrzne plany bezpiecznego działania oraz regulaminy. 

AKTUALNA SYTUACJA

Jak sami Państwo widzą, jako organizator szykujemy się do organizacji lata 2020. :) Dochowamy wszelkich starań, włożymy całe nasze doświadczenie i przygotujemy się podczas szkoleń do tego, by wszystkie dzieci i młodzież mogły skorzystać z zasłużonego  i wartościowego wypoczynku. 

 

« Wróć do aktualności