30-03-2018

FAQ, czyli odpowiadamy na wasze pytania

Jakie warunki formalne trzeba spełnić, żeby móc zostać wychowawcą w Vogue Travel?

Przede wszystkim musisz posiadać kurs wychowawcy kolonijnego lub uprawnienia z innego tytułu tj. dyplom studiów nauczycielskich, książeczkę instruktora sportu lub tytuł harcerski co najmniej w stopniu przewodnika. Drugi ważny dokument to obowiązujące i ważne w trakcie trwania kolonii zaświadczenie o niekaralności (okres ważności dokumentu to 1 rok). Kolejne warunki to oczywiście przejście naszej wielostopniowej rekrutacji. Ostatnim etapem i jednocześnie warunkiem jest uczestnictwo w obowiązkowym Szkoleniu dla Kadry Vogue Travel.  

Jak wygląda rekrutacja na stanowisko wychowawcy w Vogue Travel?

Składa się ona zasadniczo z trzech etapów. Pierwszy etap do wyłonienie kandydatów i kandydatek na wychowawców na podstawie przesłanych do nas CV. Dlatego tak ważne jest, żebyście przygotowali je jak najlepiej. Kilka porad znajdziecie tu. Kolejny etap to rekrutacja w aktywnej formie tzw. Assessment Center. Spotkamy się w grupie i waszym zadaniem jest przeprowadzenie 5 minutowej prezentacji lub animacji związanej z tematem kolonii, na wychowawcę której aplikujecie. Jak się przygotować, żeby zrobić na nasz wrażenie? Tutaj znajdziecie odpowiedź. Ostatni, trzeci już etap, to uczestnictwo w Szkoleniu dla Kadry Vogue Travel, czyli jednodniowe obowiązkowe warsztaty, które przygotują Cię do pracy na naszych placówkach.

Jaka jest wysokość wynagrodzenia?

Stawka wynagrodzenia jest zależna przede wszystkim od Twojego doświadczenia w pracy na koloniach. Zostaniesz o niej poinformowana_y jeśli spełniasz nasze kryteria i pozytywnie przejdziesz I etap rekrutacji, czyli weryfikację CV. Informacja ta zostanie podana na e-mail wraz z zaproszeniem na rekrutacje. Reasumując poznasz warunki finansowe zanim wyjdziesz z domu. ;)

Czy Vogue Travel organizuje szkolenia wewnętrzne dla kadry wychowawczej?

Tak, trwa ono jeden dzień i jest obowiązkowym elementem przygotowawczym do pracy na naszych placówkach. Jednak uwierzcie nam, to będzie sama przyjemność. My też nie lubimy nudnych prezentacji. ;)

Na czym polega praca wychowawcy?

To przede wszystkim praca opiekuńcza nad grupą dzieci lub młodzieży oraz praca instruktora. Zależnie od tego, na jaki temat kolonii lub obozu jedziecie, oprócz obowiązku troski i dbania o bezpieczeństwo oraz realizację potrzeb swoich podopiecznych, waszym zadaniem będzie również prowadzenie zajęć zawartych w programie danego wypoczynku.

Czy Vogue Travel zapewnia dojazd, zakwaterowanie, wyżywienia i sprzęt do prowadzenia zajęć?

Tak, wszystkie wymienione elementy są zapewnione przez organizatora. Na pewno zostaniesz zapytana_y, z jakiej miejscowości chcesz dojechać autokarem na Twoją placówkę. W 90% przypadków startujesz ze wskazanego w formularzu miasta, które znajduje się na trasie naszych konwojów. Pozostałe 10% osób proszone są o stawienie się na zbiórce w innym mieście. Wówczas otrzymujecie od nas zwrot kosztów dojazdu. Ważne jest również, żebyście odpowiadali nam na bieżąco na e-maile w sprawie materiałów, które potrzebujecie do realizacji programu na placówkach.

 

 

 

 

slide
Renata
Koordynatorka ds organizacji i HR